Tjenester test

Tjenester 


HAR DERE FYSISK KONTAKT MED BRUKERE/ KUNDER/ KLIENTER/ PASIENTER/ PÅRØRENDE/ ELEVER/ FORESATTE ELLER ANDRE PERSONER I JOBBEN?

 • Har dere opplevd truende, skremmende eller voldelige situasjoner i en arbeidssituasjon?
 • Har dere nedfelt i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) deres at dere skal ha jevnlig opplæring og trening på sikkerhetsrelaterte temaer?
 • Har dere gammeldagse lokaler som ikke har fokus på dagens sikkerhetstenking i utformingen?
 • Ønsker dere hjelp til å komme i gang med sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen?
 • Ønsker dere hjelp til å lage planverk, ROS analyser og tiltakskort?
 • Ønsker dere hjelp til å gjennomføre rollespill, treninger og øvelser?
 • Ønsker dere å lære enkle selvforsvarsteknikker til bruk i en jobbsituasjon?

Ja, da kan jeg hjelpe dere!

Jeg ønsker å skreddersy et opplegg for deg og din virksomhet ut fra hvilke behov dere har. Gjennom samtaler og rådgivning kan jeg komme med råd om hva som kan være fornuftig å gripe tak i for dere

Nedenfor er det ramset opp noen tema som jeg kan bistå med.

Sikkerhetsrådgivning

Gi råd om innredning og sikkerhetstiltak

 • Befaring av aktuelle lokaler med rådgivning om innredning og utforming med fokus på funksjonalitet og sikkerhet
 • Gi råd om oppbygging av sikkerhetsplaner ved virksomheten
 • Laging av risiko og sårbarhets analyser (ROS)
 • Laging av tiltakskort

Konflikthåndtering

Foredrag og praktisk casetrening med rollespill

 • Bevisstgjøring på egen adferds påvirkning av konfliktsituasjoner
 • Gi kunnskap og verktøy for å håndtere sinte og utagerende personer. For eksempel kunder, klienter, pasienter, brukere, elever eller andre
 • Bevisstgjøring på egensikkerhet
 • Etter en hendelse - hva bør man gjøre da?
 • Praktisk trening ved hjelp av rollespill m.m. ut fra behov og ønsker

Tiltak ved akutte hendelser

Forebyggende tiltak - akutte tiltak

 • Gi råd og veiledning om forebyggende tiltak
 • Laging av aktuelle tiltakskort
 • Opplæring i aktuelle selvforsvarsteknikker til bruk i en jobbsituasjon
 • Trening og øving på akutte tiltak ved en hendelse

Pågående livstruende vold (PLIVO)

Forebyggende tiltak - akutte tiltak

 • Såkalte PLIVO hendelser kan skje på skoler, NAV kontor, kjøpesenter, arbeidsplasser, flyplasser eller andre steder hvor det er samlet mennesker
 • Jeg kan gi råd og veiledning om forebyggende tiltak
 • Laging av aktuelle tiltakskort
 • Trening og øving på akutte tiltak ved en PLIVO hendelse
 • Akutt førstehjelp ved en PLIVO hendelse
 • Organisere og gjennomføre større eller mindre øvelser ut fra ønsker og behov

Opplæring i skolen

Forebyggende tiltak - akutte tiltak

 • Fokus på egen adferds påvirkning av en konfliktsituasjon
 • Være kjent med nivåene i en konflikt og konflikt reduserende tiltak
 • Kunnskap om hjemmelsgrunnlaget med gjennomgang av blant annet opplæringsloven og lov om nødverge
 • Fysiske konflikthåndterings teknikker til bruk i skolen.