Informasjon om meg

Informasjon om meg

Mitt navn er Ernst Lynne.

Jeg har arbeidet ca. 38 år i politiet. I løpet av disse årene har jeg fått lang erfaring i konflikthåndtering, krisemestring og sikkerhetstenking. Har også fått god trening i å jobbe i team mot felles mål. I en årrekke har jeg jobbet med opplæring av politiets innsatspersonell i operative fag.

I flere år har jeg holdt foredrag for forskjellig etater og foretak med fokus på sikkerhet og konflikthåndtering, samtidig som jeg arbeidet i politiet.

Jeg har nå pensjonert meg fra politiet og jobber for fullt med foredrag og sikkerhetsopplæring gjennom mitt enkeltpersons foretak.

Blant mine kunder er diverse NAV kontor i Vestfold og Telemark, barnevernet i Tønsberg og i Horten, barnevernsvakta i Vestfold samt krisesenteret i Vestfold. Har også holdt foredrag for ansatte ved flyktningeboliger i Vestfold

Har holdt foredrag for akuttmottakene ved sykehusene i både Vestfold og Telemark.

Har også bistått i opplæringen av ansatte ved en spesialskole for ungdom med tilpasningsvansker samt barne- og ungdomsskoler. 

Ved alle disse foredragene/opplæringene har hovedfokuset vært håndtering av konflikter samt tiltak ved akutte hendelser.

Jeg har også bidratt med rådgivning på forebyggende tiltak, samt å lage planverk og ROS analyser.

I tillegg har jeg erfaring med selvforsvarsopplæring med fokus på bruk i en jobbsituasjon. Jeg har kampsportbakgrunn.