Prisliste

 

Prissetting av oppdraget gjøres etter en nærmere samtale med dere. Dette er blant annet avhengig av hvor omfattende oppdraget er.

Som et utgangspunkt tar jeg kr 1500.- pr. time. Hvis det blir store transportkostnader og evt. overnatting kan dette komme i tillegg.

Jeg dekker kostnadene for evt. øvingsmateriell som benyttes og informasjon som deles ut.